Mobiliųjų komandų darbas pasitvirtino - didelė dalis šeimų didžiausias problemas išsprendžia jau po 14 kalendorinių dienų

Naujienos: Mokslas , 2019-07-22 07:22
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Mobiliųjų komandų darbas pasitvirtino - didelė dalis šeimų didžiausias problemas išsprendžia jau po 14 kalendorinių dienų

Nuo praėjusių metų liepos 1 d. įvykus vaiko teisių apsaugos sistemos centralizacijai, siekiant didinti vaikų saugumą ir pagalbą šeimai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – Tarnybos) teritoriniuose skyriuose pradėjo veikti Tarnybos mobiliosios komandos. Praėjus metams nuo Tarnybos mobiliųjų komandų darbo su šeimomis pradžios, matomi teigiami rezultatai. Per paskutinius 12 mėnesių Tarnybos mobiliosios komandos teikė intensyvią psichologo, socialinio darbuotojo ir specialisto, dirbančio su priklausomybes turinčiais asmenimis, pagalbą 891 šeimai, beveik 3200 kartų lankėsi šeimose, parengė beveik 800 rekomendacijų atvejo vadybininkams dėl tolesnio darbo su šeimomis, dalyvavo virš 650 atvejo vadybos posėdžių.„Teikdamos pagalbą šeimai mobiliosios komandos pirmiausia siekia geranoriško santykio su šeimos nariais, bendradarbiavimo. Tarnybos mobiliųjų komandų specialistai motyvuoja šeimos narius priimti siūlomą pagalbą, kartu įvertina ir identifikuoja šeimoje kylančias problemas bei skatina šeimos narius jas spręsti, keisti savo elgesį, kad vaikas galėtų grįžti ir saugiai augti šeimoje“, – akcentuoja Tarnybos direktorė Alina Jakavonienė.Per pirmąjį šių metų pusmetį jau po pirmųjų 14 šeimos ir mobilios komandos bendradarbiavimo dienų 44 šeimoms perduoti vaikai, kurie laikinai buvo perkelti iš nesaugios aplinkos. Mobiliajai komandai padedant Vilniaus apskrityje vaikai grįžo į 3 šeimas, Utenos apskrityje – į 6 šeimas, Alytaus apskrityje – į 3 šeimas, Marijampolės apskrityje – į 3, Klaipėdos apskrityje – į 3, Panevėžio apskrityje – į 7, Kauno mieste – į 6, Telšių apskrityje – į 1, Kauno apskrityje – į 4, Vilniaus mieste – į 8 šeimas.Primename, jog Tarnybos teritorinių skyrių specialistams nustačius pagalbos poreikį šeimai ir paėmus vaiką iš atstovų pagal įstatymą (tėvų), per vieną darbo dieną kreipiamasi dėl Tarnybos mobiliosios komandos, kuri per vieną darbo dieną (gavus tėvų ar globėjų (rūpintojų) sutikimą) pradeda intensyvų darbą su šeima jos gyvenamojoje ar kitoje sutartoje vietoje.Apie 90 % šeimų, su kuriomis paskiriamos dirbti Tarnybos mobiliosios komandos, sutinka bendradarbiauti su mobiliosios komandos specialistais, kurių dėka (pasitelkiant motyvavimo, informavimo, edukacijos, bendradarbiaujančio santykio priemones) keičiasi šeimos narių požiūris į šeimoje kilusią situaciją, pastebėta, jog mažėja pasipriešinimas ir gynybiškumas, nebeatsisakoma priimti pagalbą ir toliau bendradarbiaujama tiek su Tarnybos teritorinių skyrių specialistais, tiek su paslaugas teikiančiais specialistais.

Tarnybos mobilioji komanda (dešimtyje apskričių bei Vilniaus ir Kauno miestų teritoriniuose skyriuose dirbantys socialinis darbuotojas, psichologas ir specialistas, turintis žinių ir (ar) patirties dirbant su priklausomybę turinčiais asmenimis) 14 kalendorinių dienų po vaiko paėmimo iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) (nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį) atlieka su šeima jos gyvenamojoje ar kitoje sutartoje vietoje intensyvų darbą: teikia kompleksinę, individualią ar grupinę, konsultacinę ir kitokią pagalbą, atlieka saugumo ir rizikos veiksnių šeimoje bei šeimos stiprybių ir poreikių pagalbai, šeimos narių elgesio pokyčių įvertinimus, rengia rekomendacijas atvejo vadybininkui dėl tolesnio darbo su šeima organizavimo, siekiant padėti šeimos nariams koreguoti elgesį ir sudaryti saugią gyvenamąją aplinką vaikui.Po 14 dienų, kai mobilioji komanda baigia intensyvų darbą su šeima, šeima ir toliau gauna pagalbą, kuri organizuojama savivaldybėse dirbančių atvejo vadybininkų (savivaldybės socialinių paslaugų ar kitos įstaigos darbuotojo), pasitelkiant įvairių sričių specialistus. Atvejo vadybos tikslas – padėti šeimai gebėti tinkamai rūpintis vaiku, kad jam būtų saugu grįžti į šeimą. Atvejo vadybos posėdyje, dalyvaujant įvairių sričių specialistams, sprendžiamas ir vaiko grąžinimo į šeimą klausimas.Įvertinus praktinę Tarnybos mobiliųjų komandų naudą ir veiklos efektyvumą, 2020 m. planuojama papildomai įsteigti dar 12 mobiliųjų komandų, dirbsiančių su vaiku ir jo šeima.Lietuvoje per metus, nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d. 1517 atvejų, kai vaikams buvo nustatyta laikinoji (globa) rūpyba, iš minėtų atvejų laikinoji globa (rūpyba) pasibaigė 647 vaikams. Vadovaujantis Civiliniu kodeksu, vaiko laikinoji globa pasibaigia, kai: vaikas grąžinimas tėvams; sulaukia pilnametystės arba emancipuojamas; įvaikinamas; arba sudaro santuoką. Laikinoji globa (rūpyba) taip pat baigiasi nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą).


VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
A.Vivulskio g. 13, 03221 VilniusTel. (8 5) 2139685, mob. tel. 8 694 11608
El.p. egle.juozenaite@vaikoteises.lt
www.vaikoteises.lt


© 2020 - Visos teisės saugomos. Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką sutikimą. Susisiekite su mumis: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN